Rocket Launch

Het Launchcafe concept gaat stoppen per 1 juli 2022

We vallen meteen maar met de deur in huis.


Het Launchcafe concept gaat stoppen per 1 juli 2022


Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij samen met de oprichters Niek en Koen alles in het werk gesteld om het Launchcafe binnen verantwoorde financiële kaders in stand te houden. Dit heeft ons genoodzaakt steeds meer tot afschalen van serviceniveau te moeten besluiten. Althans, het serviceniveau weer terug te brengen binnen acceptabele verhoudingen. Het is gebleken dat ons dat simpelweg niet lukt. Daarnaast ligt er een grote verplichte verduurzamingsopgave van het gebouw wat ook leidt tot nog schevere verhoudingen in de exploitatie. Al met al leidt dit tot het besluit met onmiddellijke ingang te stoppen met de exploitatie van het launchcafe. Met de vast huurders hebben we afspraken gemaakt over een geruime periode voor het vinden van een nieuwe werkplek.


De verhuur van vergaderruimte, flexplekken of andere abonnementsvormen zijn niet meer te boeken voor externen.


Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bellen op 050 850 7012


Het Launchcafe team.