Let me introduce myself

Martijn Swaagman

Entrepreneur & engineer

Founder Observe.it, Prestar.nl, Sr. engineer bij GoDaddy.com, organizer GrunnJS. meetup

Wie werkt er nog meer in het Launch Cafe?