Let me introduce myself

Berber Hania

Journalist en filmmaker

Freelance journalist en filmmaker, fanatieke skier én risk speler, Friezin in Groningen

Wie werkt er nog meer in het Launch Cafe?